Det blir investert om lag 24 millionar kroner for å utvikle Norsk fjellmuseum til å bli «Fjellsenteret i Lom».

Ambisjonen er å skape det mest heilskaplege og spennande fjellsenteret i Noreg og bli eit fyrtårn på forvalting og formidling av fjellet si historie, ressursar og kvalitetar.

Nå skal det lagast nye utstillingar, byggjast ny fasade og informasjonstorg, eit torg som skal vere ope 24 timar i døgnet.

Utbygginga startar til hausten og skal stå ferdig til sesongen 2016.

Les meir i papiravisa torsdag.