Skjåk vil ikkje gje ei einaste krone til WWF

foto