I årevis har innbyggjarane i Lom og Skjåk samla opp papir og papp i fleire veker og månader, og sett det uti vegen når det har vore papirinnsamling. Men nå kjem eit nytt tilbod i dei to kommunane. Nå kan hushaldningane levere papir, papp og drikkekartong i sjølvbetjente returpunkt.

Dagleg leiar Pål Sverre Andgard i NGR fortel at dagens henterute, altså papirinnsamlinga, vil gå som normalt ut dette året, men truleg blir dette siste året med denne ordninga.

I Skjåk blir det sett ut konteinar på fylgjande tre plassar med det aller fyrste:

• Bruktbutikken ved Ånstad

• Skjåk kjøpesenter

• Bruvoll (parkeringsplassen til barnehagen)

I Lom blir det fem returpunkt:

• Galdesand (ved butikken)

• Coop Extra (parkeringsplassen på vestsida av bygget)

• Rema 1000

• Garmo (ved butikken)

• Måsåmyrbakken i Lia

I Vågå har husstandane eigne papirdunkar som blir tømt. Denne ordninga held fram for vagværane.