Skulestrukturen: – Dette er ei politisk bestilling