Folkemøte om skule, næringsetablering, bustadareal og tilflytting

foto