Paul frå Nederland køyrer traktor til Nordkapp – stoppa hjå Tore i Skogbygda