Diktardagar avslutta med foredrag og musikk på Sota

foto