Seks søkjarar vil vikariere som innkjøpskonsulent

foto