Krefter AS vil teste ut ny teknologi av vasskjøling for datalagring på Tessand