Ordføraren inviterer nye tilflyttarar på lunsj

foto