Johannes Løkken (fødd i 1914) saman med to sjukepleiarar ved helseheimen i Lom. Bildet er teke i 1940-41. Foto: Gudbrandsdalsmusea

Frå tuberkuloseheim til moderne helseheim på 100 år

I februar 1926 vart Ottadalen tuberkuloseheim opna i Lom. 100 år etter, sommaren 2026, skal utbygginga av ein topp moderne Lom helseheim vera ferdig.