Den gamle blomsterbue er rive: – Flott at huset blir teke vare på