Folket i julegrenda Synslia førebur seg til advent og jul

foto