Auka krav til lufting av storfe - Mattilsynet vil bruke skjønn