Riksveg 15:

Det er akkurat sett opp ny sperring ved Sundbrua i Vågå, det er og trafikkdirigentar på plass i Lom grunna nytt ras.

Fylkesveg 51:

Vegen er stengt der Heidalsvegen krysser og ned til Randen Denne stenginga er gjort for å unngå trafikk ned til den stengte rv15.

Fylkesveg 55:

Vegen er i skrivande stund berre nattestengt mellom kl 20.00 0g 08.00

Vågå kommune supplerer med fyljande informasjon kl. 1900:

  • FV51 er stengt mellom Randsverk og Sjodalen Hyttetun!

  • RV15 er stengt mellom Vågåmo og Lom på grunn av ras.

  • RV15 mellom Vågå og Otta er nå open.

  • Solsidevegen er stengt mellom Vågå og Lom, ved Sande.

  • I Skjervegjelet har dei nå opna opp eit felt.

  • Vegen er stengt mellom Valdegardane og Felleset.

  • Det har vore ras på Fylkesveg Sjårdalen, ved Skottlien. Mogleg omkøyring om Kveom.

  • Sætavegen er stengt ved brua nedanfor Øygarden grunna vatn i vegen. Vegen er stengt for gjennomkøyring.