Åtte menn vil bli med som mannskap i kommunal fallviltgruppe