foto
– Å drive med geit er livet, seier Unn Berit Haugli. Dei folkekjære geitene flokkar seg rundt budeia. Ei av geitene skil seg ut. – Dette er Grumma. Ho er heilt spesiell, seier budeia. Foto: Arve Danielsen

Unn Berit er geitbudeie på 18. sommaren i Griningsdalen