foto
Beate Sandviken og Espen Skjåk er svært interessert i gamle bilde. Nå håpar dei at bygdafolket kan ta eit djupdykk i gamle fotoalbum og kanskje finn gamle skattar som kan ut på nettsida til glede for andre lomværar. Foto: Vigdis Kroken

Dei samlar på gamle minne frå Lom