Frigjeringsdagen: – Markeringa i dag får ekstra tyngde når vi er vitne til det som skjer i Ukraina