Frigjeringsdagen: – Markeringa i dag får ekstra tyngde når vi er vitne til det som skjer i Ukraina

foto
– Takk til alle som har gjort at vi kan leva i fridom, demokrati og tryggleik, sa Kjell Brandsar. Foto: Vigdis Kroken