Renoveringa av Skjåkhallen: – Byggjearbeidet tek til etter nyttår