Kommunedirektøren: – Vi vil følgje opp saka og vurdere konsekvensar