Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen melder at Fv51 over Valdresflye ikkje blir opna i dag, måndag, grunna oppryddingsarbeid etter uvêr.

– Ny vurdering tysdag klokka 8, opplyser Statens vegvesen.