Kristin er spent på korleis framtida til den yngste dottera hennar blir. Men peikar på at dei er takknemlege for at det ikkje er noko som er dødeleg, og at Thea fint kan leve med diagnosene ho har fått. Kristin fortel ho har funne mykje hjelp i Løvemammaene, som er ein diagnoseuavhengig organisasjon som arbeider med å opplyse om og forbedre sjuke og funksjonshemmede born og unge sine rettar i Noreg. Foto: Kari Margot Odnes

Vesle Thea fekk ein tøff start på livet: – Vi er spent på korleis framtida hennar blir

For fire månadar sidan vart Thea født. Med tre diagnosar, to av dei svært sjeldne, har ho den fyrste tida vore meir på sjukehus enn heime i Garmo.