I fylgje politiet har det torsdag formiddag vore ei arbeidsulykke i Skjåk. Politiet fekk melding om ulykka klokka 10.50.

Ulykka skjedde på parkeringsplassen ved Skjåk kyrkje.

– Ein person har kome i klem etter at ein lift har velta. Vedkomande er alvorleg skadd, opplyser politiet i Innlandet.

Luftambulanse og andre naudetatar er på staden.

Klokka 11.50 får Fjuken opplyst frå operasjonleiar Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt, at pasienten blir frakta til St. Olavs hospital i Trondheim med luftambulanse.

Den skadde, ein mann i 40-åra, er ikkje heimehøyrande i vårt distrikt.

Arbeidstilsynet er varsla om ulykka.