Rår politikarane til at storfylket skal bestå

foto
Kommunedirektør Jan Egil Fossmo rår kommunestyret i Vågå til at Innlandet fylkeskommune blir vidareført. Kommunestyret skal behandle saka torsdag 27. januar. Foto: Arve Danielsen/arkiv