Ungdomsklubben i Lom planlegg «Ut på tur» for ungdomane