foto
Øya Ona på Romsdalskysten. Foto: Digitalt Museum

Voks opp i fattige kår – fann lykka på eit fiskevær ute ved storhavet