Innbyggjarane har framleis høg tillit til politiet