Russen imponerte og gav publikum både latter og tårer