Det seier Ola Rossehaug. Måndag denne veka hadde han sin fyrste arbeidsdag som redaksjonell medarbeidar i lokalavisa Fjuken.

Rossehaug fortel at han allereie kjenner seg som ein del av Fjuken-gjengen.

– Eg føler meg godt motteke av kollegaene, og er sikker på at eg vil trivast godt i denne gjengen. Eg har også vorte godt motteke av dei eg har treft ute på oppdrag så langt, og har inntrykk av at folk i Ottadalen er trivelege folk. Eg har storkosa meg desse fyrste dagane, og gler meg på fortsetjinga, seier den nye medarbeidaren.

Ola Rossehaug er utdanna lærar og har arbeidd som det. I tillegg har han vore informasjonskonsulent i Lom kommune, drive eige firma og hatt ei prosjektleiarstilling i Nav. Han kjem til Fjuken frå stillinga som dagleg leiar i Lom friviljugsentral.

Den nye Fjuken-medarbeidaren tykkjer det er spennande å få vera ein del av eit mediehus i 2022.

– Det skjer ting heile tida i medieverda om dagen, med all den utviklinga og endringane dette inneber. Eg er sikker på at Fjuken skal greie å henge med på denne reisa framover, og eg ser fram til å få vera ein stor del av det. Her finst det mange moglegheiter, både på fysiske og digitale flater, seier Ola Rossehaug.

Sjølv om Rossehaug vil få spesifikke oppgåver med å utvikle og lage digitale innslag for Fjuken med utgangspunkt i heile Ottadalen, vil han som alle dei andre redaksjonelle medarbeidarane også drive tradisjonell journalistikk.

Han vil i dette arbeidet ha blikket retta mot kommunane Vågå og Lom.