Den gamle møbelfabrikken i Eggjalia kan ikkje brukast til miniatyr-skyttarbane