Om det er varmt eller kaldt når du les dette magasinet, om den mangfaldige Ottadalen, veit eg ikkje. Eg håpar likevel at du gjennom reportasjane kan bli litt kjent med området vårt og det vi har å by på. Eg trur innhaldet byr på gode leseopplevingar anten du er abonnent eller har kome over magasinet på ein av dei mange plassane det er å finne i sommar.

Hans Erik Kjosbakken

Redaktør Fjuken