Ifølgje Statens vegvesen ser det ikkje ut til at vegen vil bli opna att onsdag.

Fjellovergangen er for tida nattestengt i tidsrommet 20.00 - 08.00.