Frå og med torsdag 26. oktober klokka 22 og fram til fredag 27. oktober klokka 7 skal det gjerast vedlikehaldsarbeid på tenesta BankID. Medan dette arbeidet pågår vil BankID vera utilgjengeleg.

Det melder BankID i ei driftsmelding, og beklagar ventetida.

Nedetida inneber at ein i dette tidsrommet må bruke andre innloggingstenester som MinID eller kodebrikke utan BankID.