I ei pressemelding opplyser Innlandet fylkeskommune at om lag 40 punkt på i alt 22 fylkesvegar er heilt eller delvis stengt. I fylgje fylkeskommunen vil nokre vegar blir stengt lenge.

Rundt halvparten av vegstrekningane eller punkta som er stengt vil det ta forholdsvis lang tid å utbetre.

– Vi held fram med å prioritere stader der folk er heilt utan vegsamband og strekningar som er viktige for beredskap og samfunnstryggleik. Til saman har vi 15–20 punkt eller strekningar på vegane våre som treng omfattande tiltak før vi kan opne dei for normal trafikk. Nokre stader får vi i fyrste omgang berre opna for mindre køyrety, medan vi må gjera større utbetringar seinare for å kunne opne for lastebilar, seier einingsleiar Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune.

Nokre fylkesvegstrekningar kjem til å bli stengt ei stund til, utan at det er gode omkøyringsvegar lokalt. Dette gjeld mellom anna Fv51 Fjellvegen i Vågå.

– Her blir vegen stengt i cirka to veker nør krysset med riksveg 15 ved Randen på grunn av steinskred, opplyser Innlandet fylkeskommune.

Situasjonen med opne og stengte punkt på fylkesvegane endrar seg stadig.

Nokre nye punkt blir opna, men samtidig oppdagar fylkeskommunen sine driftsentreprenørar nye skadestader. Oppdatert informasjon om opne og stengte vegar finn ein på Statens vegvesen si side for trafikkinformasjon.