Stine Sofies Stiftelse vart etablert av Ada Sofie og hennar veninne, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) vart brutalt valdtekne og drepne i Baneheia i 2000.

Stiftinga er i dag ein viktig nasjonal og ideell organisasjon som arbeider for å førebygge og avdekke vald og overgrep mot barn og unge, ivareta dei som er utsett og for å styrke deira rettar.

Generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard er for tida på rundtur på Austlandet. Her ynskjer ho å treffe flest mogleg menneske, halde foredrag og besøke privatpersonar som er støttespelarar til stiftinga.

– Eg gler meg til å møte folk i Lom. Målet er å auke bevisstheita om omfang og konsekvensar av vald og overgrep mot barn. I tillegg håpar eg at fleire let seg inspirere til å ta gode livsval, fortel Austegard.

Foredraget i Lom er gratis og ope for alle på Fossheim Hotell.