Det opplyser Statens vegvesen.

Det er i Garmo at ei stikkrenne må skiftast attpå ekstremvêret «Hans» sine herjingar.

Arbeidet skal gjennomførast tysdag kveld og natt til onsdag.

Rv15 blir difor stengt på staden frå tysdag kveld klokka 20.00 til onsdag morgon klokka 06.00.