Samferdselsministeren meiner at delar av rv15 gjennom Ottadalen er for dårleg

foto