Det kan ta lang tid å få tak i ny sokneprest i Lom