– Det viktigaste i livet er familie, vener, dyr og musikk