Tek fram att gamle planar om utbygging av Finna

foto