Jomar gav bort heile livsverket sitt - har ikkje angra ein dag

foto