Tek barnehagedekninga i Vågå opp til drøfting

foto