50 år sidan eit stort feltarbeid i Sjodalen: Beitedyra er borte - utmarka gror att

foto