– Vi står fast på at Glasopor AS ikkje kan lastast for flaumen