Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale koronatiltaka