– Bedriftene treng kraftfulle tiltak - kreditt og kontantar, og dei treng det nå

foto