– Spørsmål om kommunesamanslåing skapar engasjement og krev tid å forankre både politisk og blant innbyggjarane