Med alle toppane innan politikk og næringsliv i salen, vart Glasopor i Bismo trekt fram som eksempel på industriinnovasjon som trengst i Noreg for å lykkast med det grøne skiftet.

Høyr kva NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa her. (Ekstern lenke til Glasopor si Facebook-side).