Merking av turstigar: – Eit tiltak som er positivt for friluftsutøving